Politika zasebnosti - Keramin

Obvestilo o zasebnosti

Splošno

PRS: KERAMIN-TRGOVINA IN KERAMIČARSTVO, Rožič Fredi s.p. (v nadaljevanju podjetje)
Naslov: Tržaška 65, 2000 Maribor
Davčna: 47935537
Matična: 5454108000
Davčni zavezanec: DA
TRR:

 • IBAN SI56 0417 3011 0138 262 (NOVA KBM, d.d.)

 • IBAN SI56 3500 1000 0334 271 (BKS BANK AG)

Vpis v register: AJPES, izpostava Maribor, št. vpisa 316-07-04341-2018/2 

Datum vpisa v poslovni register Slovenije: 06.06.1994

Podjetje sledi načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki, spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov, vse v z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Podjetje se zavezuje, k trajnemu varovanju ter zbiranju in obdelavi vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z določili veljavne zakonodaje na področju varovanja osebnih podatkov. Zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne trgovine www.keramin.si bodo uporabljeni izključno v skladu z namenom zaradi katerega se obdelujejo zbrani in s tem Obvestilom o varstvu osebnih podatkov.

Upravljavec podatkov in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje KERAMIN-TRGOVINA IN KERAMIČARSTVO, Rožič Fredi s.p.

Ker nam je vaša zasebnost izjemno pomembna, smo imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: info@keramin.si z naslovom “varstvo podatkov”.

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani oz. se obdelujejo. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Osebni podatki, zbrani v spletni trgovini, in sicer preko obrazcev Spletni kontakt, Odpri račun, Urejanje mojega računa, Uredi naslove za račun oz. dostavo, Zaključek nakupa, ki jih izpolni posameznik ali so kako drugače sporočeni podjetju

 • ime in priimek,
 • e-mail,
 • telefon,
 • ulica in hišna številka,
 • poštna številka,
 • mesto/kraj,
 • država,
 • vsebina nakupovalne košarice,
 • IP

se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti podjetja. tj. spletna trgovina, in sicer za odgovor na vaše povpraševanje, za pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje pogodbe. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Pravna podlago za zakonito obdelavo osebnih podatkov je tako izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo, oziroma izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.

Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na prejemanje e-novic (bodisi, da gre za privolitev za prejemanje splošnih novic na področju dejavnosti ali za privolitev za prejemanje splošnih novic in obvestil o aktualnih ponudbah in trendih v spletni trgoviniali pa privolitev za prejemanje personaliziranih obvestil in ponudb) se strinjate s posredovanjem oz. obdelavo podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. Ob prijavi imate kot uporabnik možnost ločeno se strinjati z uporabo osebnih podatkov v zgoraj določene namene (granularnost namenov), seznanjeni pa ste tudi z vsemi podatki in (vašimi) pravicami, ki jih zahteva veljavna zakonodaja. V tem primeru obdelava temelji na privolitvi posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov, o katerih je posameznik podrobneje seznanjen pred samo podajo privolitve.

Kadarkoli lahko svojo privolitev za prejemanje e-novic tudi prekličete, in sicer za posameznega ali za vse namene obdelave, s katerimi ste soglašali, in sicer tako, da nam svoj preklic sporočite na elektronski naslov info@keramin.si. V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bomo zbrane osebne podatke za ta namen takoj prenehali obdelovati.

Uporabniki podatkov

Vse osebne podatke, zbrane na podlagi zgoraj navedenih pravnih podlag, bodo uporabljali zgolj pooblaščeni delavci pri podjetju. Osebni podatki posameznika se bodo razkrili le naslednjim (pogodbenim) partnerjem oz. obdelovalcem podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev oz. ponudnikom odpremnih storitev
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme oz. administratorju in skrbniku spletne strani
 • ponudnikom računovodskih storitev

Obdobje hrambe

Podatke in dokumente shranjujemo v skladu z zakonsko določenimi roki hrambe oziroma do izpolnitve namena zaradi katerega se podatki hranijo. V okviru nudenja poprodajne podpore bomo potrebne podatke obdelovali toliko časa, kot veljajo povprečne garancijske dobe za izdelke iz spletne trgovine. V primeru, da boste svojo registracijo iz spletne trgovine preklicali pisno na elektronski naslov info@keramin.si, bomo vaše podatke, ki jih ne potrebujemo za izpolnitev zakonskih zahtev ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov prenehali obdelovati in izbrisali. Vaše kontaktne podatke za namene pošiljanja e-novic obdelujemo do vašega pisnega preklica oz. zahteve za izbris na elektronski naslov info@keramin.si ter jih hranimo do izbisa oz. še eventuelno eno leto od preklica/odjave od e-novic.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Podjetje zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu podjetje:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči vpogled do osebnih podatkov,
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
 • preneha obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

Vse pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo, ki jo pošljete na elektronski naslov info@keramin.si ali na naslov Keramin, Tržaška cesta 65, 2000 Maribor. Podjetje se zavezuje, da bo na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorial brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Kontakt

V primeru vseh vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na naslov: info@keramin.si.

Naša pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov vam bo odgovorila tudi na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki.

Varnost vaših podatkov

Podjetje se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naših spletnih strani. Pooblaščena oseba bo storila vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov, kot jih zahteva veljavna zakonodaja, ki so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Za zaščito osebnih podatkov uporabljamo najnovejše industrijske standarde, tako pri njihovem prenosu kot kasnejšem hranjenju. Spletna trgovina zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik ponudnika prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne in transakcijske podatke, ki jih kupci pošiljajo v spletno trgovino.

Varnost nakupa zagotavljamo z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Na spletni strani www.keramin.si obstaja več povezav na tuje spletne strani in radi bi vas opozorili, da ne odgovarjamo za politiko zasebnosti teh strani. Predlagamo, da si na vsaki tuji spletni strani prav tako preberete politiko zasebnosti. Varnost vaših osebnih podatkov predstavlja za nas eno najpomembnejših prioritet delovanja strani.

Piškotki

Spletna stran www.keramin.si uporablja za boljše delovanje na določenih mestih piškotke. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranjujejo na vašem računalniku, a ne povzročajo nikakršne škode in ne vsebujejo virusov.

Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Prehodno določilo: Do uveljavitve tehnične možnosti prijave na e-novice za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, lahko posameznik prijavo na e-novice opravi samo za namen obveščanja in prejemanja obvestil o splošnih aktualnih ponudbah, trendih, praksah, s tem pa se posameznik strinja z uporabo e-naslova, za zgoraj navedeni namen.

Scroll to Top